Blok Nedir?

Kocaman ve ağır kitle.Birden çok bölümü bir araya getirilmiş olan, bir bütün oluşturan.Politik çıkarları sebebiyle birlik kuran devletler topluluğu.İçine resim veya yazı kâğıtları konulan karton kap.Birbirine bitişik büyük yapılar
Örnek: Yıkıntıların ortasında blok hâlinde yükselen yeni apartmanlara uzun uzun baktı. H. TanerVoleybolda, file üstünde karşı oyuncunun topu sert vururken, önünde iki veya üç kişinin elleri ile oluşturdukları perde.Işık ve elektron mikroskobunda incelemek üzere yumuşak biyolojik dokuların ince kesitlerinin alınabilmesi için tespit, suyunu alma vb. gibi çeşitli işlemlerden geçirildikten sonra parafin, epon, araldit vb. gibi maddeler içinde hazırlanan kalıpları.Küçük çocukların yapım, yaratma ve imgeleme güçlerini geliştirmeye yardımcı olmak üzere daha çok ana okullarında kullanılan ve genellikle tahtadan yapılan bir oyun aracı.

Terimler Sözlüğüne Dön
Sonraki Terimler
Kocaman
Blok inşaat
Blokaj
Durdurum
Bloke
Kullanılma
Bloke çek
Durdurulan çek
Bloke para
Durdurulan para